Vad är smide?

Smide är tillverkningsprocess där metall pressas, pundas eller pressas under stort tryck i höghållfasta delar kända som smides. Processen utförs normalt (men inte alltid) varmt genom förvärmning av metallen till önskad temperatur innan den bearbetas. Det är viktigt att notera att smidesprocessen är helt annorlunda än gjutningsprocessen, eftersom metall som används för att göra smidda delar aldrig smälts och hälls (som i gjutningsprocessen).