Reducer strukturella egenskaper

Utdrag: excentrisk reducer gjorda av kolstål, representation multipliceras med huvuddelen av liten diameter huvud diametern multiplicerat med tjockleken.

Excentrisk reducer standard: American Standard brittiska standard- och icke-standardiserade högtrycks tryck.

Excentrisk reducer hångel formande process är en tub med en diameter som är lika med diametern av den stora änden av röret till den bilda dö, längs den axiella riktningen av röret att trycka metall längs den hålighet som bildas rörelse och kontraktion. Beroende på den storlek reducer reducer, uppdelad i en eller flera tryck bildar tryck bildar.

Excentrisk reducer kännetecknas av intensitet var betydligt högre än samma mängd kol i kolstålet har god seghet och duktilitet och bra svetsbarhet och korrosion motstånd.