Hur många personer är anställda av smide industrin?

Cirka 45.000 personer från kust till kust är anställda av smide industrin i USA och Kanada. Eftersom moderna smide processen är kapitalintensiv (kräver ett överflöd av tung utrustning för tillverkning och de som kör och underhåller det), de flesta smide växter är småföretag som allmänhet sysselsätter mellan 50 till 500 anställda varje, med några större lokaler med över 1000 anställda.