Diameter röret applikationer

Utdrag: 1, när flödet av vätska i rör förändringar, såsom ökande eller minskande krav på flöde förändrats lite, måste använda olika diameter röret.

2, inloppet till pumpen, för att förhindra kavitation, kräver användning av olika diameter röret.

3, kräver med instrument såsom genomströmningsmätare, reglera ventiler lederna, för att passa med den instrument-kopplingen är också användning av olika diameter röret.