Beskrivning av grundläggande funktioner och kontroll riktningen av stora Smidesstycken icke-metalliska

1, vari de icke-metalliska inneslutningar i tillägg, att minska prestanda för smide, den smidda och ytan sprickor.

2, bryta kedjan smidda eller klumpar.

3, den ojämna fördelningen av införanden i stål göt, främst i skada stor negativ segregering zon längst ned i stål götet, rod kroppen och korsningen av ståndaren (300-500--från lift linje mm).

Grundläggande sätt är att minska inneslutningar i processen för smältning och gjutning att minimera källor av inneslutningar. Dessutom håller på smide spridda tunga bitar, skademinskning. Särskilda åtgärder för att minska införandet av följande:

1, för en viktig del av götet, vid uppvärmning till en hög temperatur diffusion glödgning.

2, deformation bearbeta, baserat på full foder städ att stärka förhållandet stora smide är främjar göt svetsning deformation och clearance center, välj "brett anvil smide" när det behövs.

3, smide tryckkraft stress defekter.