Tillämpning av en stor mängd smides

Eftersom smidda tekniken med andra produktionsmetoder inte kan matcha de tekniska fördelarna, vilket gör att gapet som lämnas av gjutningsprocessen och andra defekter i metallkristaller blir känslig nära, vilket utnyttjar delar i arbetsmiljön med hög stress har en mer trötthet lång livslängd. Det utnyttjar också ett mycket brett sortiment av smidesverk, många aspekter av flygplan, bilar, dieselmotorer, stål, petrokemisk, gruvdrift och annan gruvdrift appliceras på smides. I många precisioner är mekanisk del av smidesapplikationerna mer. Till exempel, med hjälp av förhållandet mellan flygplanssmältningen är mycket hög, smälter upp till 85% av flygplansdelar.